geomat.dk : Landmåling : Kildetekster

Kildetekster
 

 

NB: Denne del af webstedet skal revideres
Nogle materialer kan derfor have en midlertidig karakter.


Landmåling

Triangulering af Danmark - en historisk oversigt. (Som Word-dokument. Som pdf-fil.) 
Thomas Bugge - en kort biografi

Thomas Bugge: De første Grunde til Regning, Geometrie, Plan-Trigonometrie og Landmaaling. Kiøbenhavn 1795.

Thomas Bugge: De første grunde til den rene eller abstrakte Mathematik. Tredje og sidste Deel. Den oekonomiske og den militaire Landmaaling. Kiøbenhavn 1814. Faksimile (1814-udgaven):

Tabulae: 

XVI, XVII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVII, XXIX, XXX

Øen i søen - et historisk, kinesisk projekt (Under udarbejdelse).