Måling af længdegrad ved observation af solhøjden

Af Agnete Nørskov Nielsen

Formålet med disse sider er at fremlægge en øvelse i navigation. Øvelsens mål er - ved brug af en sekstant - at finde lokaltid og dermed længdegrad. Teknikken blev (kombineret med et kronometer, som i øvelsen er erstattet af et almindeligt ur) brugt til bestemmelse af længde til søs fra slutningen af 1700-tallet.

Øvelsen vil bl.a. illustrere, hvor kompliceret det er at finde længdegraden sammenlignet med at finde breddegraden.

Introduktion

Bredde-, længdegrader og andre begreber

Observation af breddegrad - en historisk oversigt

Observation af længdegrad - en historisk oversigt

Sand soltid og middeltid

Længdegrader og tid

Rettelser til en højdemåling

Øvelse: Observation af længdegrad ved måling af en enkelt solhøjde