geomat.dk : Om geomat.dk

Om geomat.dk


 

Sådan bruger du geomat.dk

Personerne bag geomat.dk

 

Geomat.dk - presented to an international audience 2012

 

Kontakt geomat.dk

 


 

Projektbeskrivelse

 

Geomat-projektet er et non-profit projekt, med det umiddelbare formål med projektet er at tilføre matematikfaget i de gymnasiale uddannelser nogle praktisk-eksperimentelle tilgange. Dette skal forbedre mulighederne for projektarbejde i faget og for samarbejde med andre fag - specielt historie.

Projektgruppen har gennem en række betydelige donationer og indkøb opbygget 5 store samlinger af instrumenter til undervisningsbrug - 3 samlinger til navigation og 2 samlinger til landmåling. Derudover har projektgruppen opbygget et websted med vejledninger og andet skriftligt materiale til instrumentsamlingerne. Vejledningerne er af både kontant faglig karakter (øvelsesvejledninger) og af mere generel, åben karakter (oplæg til undervisningsforløb, projektarbejde eller fordybelse). Vejledningerne er udarbejdet, så brugen af instrumenterne og undervisningsforløbene kan ske ude på skolerne eller i forbindelse med besøg på Steno Museet eller Universitetet/Universitetsparken.

Et bredere og mere langsigtet formål er igennem ovenstående at øge unges interesse for de matematisk-naturvidenskabelige-ingeniørmæssige uddannelser gennem projekter, der afspejler disse uddannelsers betydning for (kultur)historien og for menneskelig erkendelse.

Projektgruppen startede sit arbejde i 2001.