geomat.dk : Om geomat.dk : Personerne bag geomat.dk

Personerne bag geomat.dk

Projektgruppen 2004-05:
Finn Christiansen, Risskov Amtsgymnasium
Bjarne Nielsen, Risskov Amtsgymnasium
Hans Jørgen Schrøder, Skanderborg Amtsgymnasium
Ivan Tafteberg Jakobsen, Århus Statsgymnasium
Torben Wulff, Århus Statsgymnasium
Hans Mikkelsen, tidl. Rosborg Amtsgymnasium og HF
Jesper Matthiasen, Århus Akademi
 

Desuden har følgende tidligere deltaget:
Agnete Nørskov Nielsen, tidl. Holstebro Gymnasium og HF
Susanne Æbelø, Stenhus Gymnasium
Bo Gorzelak Pedersen, tidl. Amtscentret for Undervisning, Århus
Ulf Køllgaard, Marselisborg Gymnasium

Tidligere støtter bag geomat.dk

  • Århus Amt har gennem en udviklingspulje støttet starten på projektet med lønmidler i skoleårene 2001/02, 2002/03 og 2003/04. Udviklingspuljens sigte var at støtte projekter, der skaber samarbejde mellem gymnasier/hf og de videregående uddannelser. 
  • Undervisningsministeriet har gennem sin udviklingspulje støtte projektet i 2004/05. Støtten gik bla. til udvikling af idéer til undervisningsmaterialer og -forløb.
  • Steno Museet/Aarhus Universitet har støttet projektet med dels at stille en stor instrumentsamling til rådighed, dels gennem såvel faglig ekspertise som produktioner og reparationer på museets værksted.
  • Amtscentret for Undervisning, Århus Amt, har støttet projektet med instrumenter, konsulentbistand og teknisk assistance. Grafiker Lars Andersen har tegnet projektets logo.
  • Økonomisk har projektet i 2002-2005 fået støtte til materialekøb fra Dansk Naturvidenskabsformidling, Tipsmidlerne og fra Nordea Danmark Fonden.

Desuden har projektgruppen fået en særdeles god støtte og sparring fra

  • Landinspektørfirmaet i Odder v. landinspektør Jens Elander Rasmussen
  • Kort- og Matrikelstyrelsen v. statsgeodæt Frede Madsen
  • Banestyrelsen v. landinspektør Anders Holm
  • Laboratoriet for landmåling på DTU v. lektor Klaus Thiesen
  • Teknisk Software Design v. Jon Kobberup.