geomat.dk : Bibliotek og galleri

Bibliotek og galleri - under udarbejdelse!


 

Bibliotek (landmåling)

 

Thomas Bugge - en kort biografi

 

Triangulering af Danmark - en historisk oversigt.
(Som Word-dokument. Som pdf-fil.) 

Måling af længdegrad ved observation af solhøjden.

Øen i søen - et historisk, kinesisk projekt (Under udarbejdelse).

 

Gradmålingsekspeditionen til Torneådalen 1736 ved Maupertuis.

 

 

Bibliotek (opdagelser og navigation)

 

Små web-film (på engelsk) fra Instituto e Museo di Storia della Scienza (http://www.imss.fi.it/):

 

 

Intern fotosamling (bemærk rettigheder)

 

Billeder af ACU-instrumentpakken

 

Billeder af Steno-instrumentpakken

 

Billeder af instrumentpakkerne

 

Billeder fra øvelse i universitetsparken

 

Billeder fra øvelser på Skanderborg Amtsgymnasium

 

Billeder fra øvelser ved El-museet i Tange

 

 

 

Intern illustrationssamling - illustrationer og kobberstik (bemærk rettigheder)

 

Et af Videnskabernes Selskabs kort fra 1770.

 

Triangulering af Sjælland (dateret 17??)

 

 

 

Eksterne billedsamlinger (bemærk rettigheder)

 

Billedsøgning på M/S Museet for Søfart, Helsingør

 

Billedsøgning på Museum of the History of Science, Oxford